Zensko druzenje 2020-01-28

#rebiulevvel

Jeste hladna Švedska ali srca topla bošnjačka a u njima Resul el-Emin💓

Večeras smo u našoj džamiji napravile halvu uoči mubarek noći,proučile Kur'ana,ilahija,mevluda,donijele rijeku salavata na Miljenika.#hvalaAllahu

"Zaista niko od vas neće vjerovati dok god Mu ne budem draži od svega na ovom svijetu,pa čak i vas samih" Muhammed a.s.

Ne dopustimo da skrenemo sa staze Resulullaha u odnosu prema ljudima.Važna osobina koju nas on uči jeste iskrenost.

💕Imajmo tu iskrenu ljubav prema Resulullahu jer ona znači spremnost da radimo dobro i živimo idući u susret Resulullahu